Upřesňující informace k opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví

V souvislosti s aktuální situací v České republice přijala společnost DOBET, spol. s r.o. opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví. Naší snahou je zachovat závody v provozu, proto si prosím pečlivě přečtěte upřesňující informace v sekci aktuality.

Jsme česká soukromá společnost, která se zabývá výrobou, dopravou a ukládáním betonových směsí, těžbou a zpracováním stavebních materiálů. Vlastníme a provozujeme 4 betonárny, 3 kamenolomy, štěrkovnu a nákladní autodopravu.

4 Betonárny

55tisíc m3 ročně

3Lomy

260tisíc tun ročně

1 Pískovna

38tisíc tun ročně

Vývoj firmy

Naše certifikáty

Certifikát č. QMS-4255/2018

ISO 9001, QMS:2018

ČSN ISO: 9001
1. března 2021, (PDF, 2,40 MB)

Pořízení nových technologií pro společnost DOBET, spol. s r.o.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Pořízení nových technologií pro společnost DOBET, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006235 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu: Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení 2 nových kolových nakladačů k manipulaci s dobývaným materiálem na transportní zařízení v lomech Mariánská skála a Krásný Les.

Cíle projektu: Společnost žadatele bude moci pomocí nově zakoupených nakladačů zvýšit svoji těžební kapacitu, zefektivnit nakládání s výrobky, dosáhnout energetické úspory na jednotku produkce, zvýšit produktivitu práce a zvýšit technologický komfort pro zaměstnance.

dobet-eu-donation