Upřesňující informace k opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví

V souvislosti s aktuální situací v České republice přijala společnost DOBET, spol. s r.o. opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví. Naší snahou je zachovat závody v provozu, proto si prosím pečlivě přečtěte upřesňující informace v sekci aktuality.

Často kladené dotazy

V případě, že se jedná o kamenivo s dopravou a platbou v hotovosti, je nutné volat dispečera dopravy a kamenivo  s dopravou objednat.
V případě, že si pro kamenivo pojedete sami, můžete zajet kdykoliv během otevírací doby do našeho lomu.
Pokud budete potřebovat poradit – volejte obchodní oddělení – kontakty zde.

Dodávku kameniva je nutné objednat min. 1 pracovní den dopředu do 12 hodin u dispečera dopravy.

Naše lomy naleznete zde.

Přesné otevírací doby se dozvíte na seznamu provozoven, který naleznete zde.

Prohlášení o vlastnostech  dostane kupující po odebrání kameniva na vyžádání na obchodním oddělení – kontakty zde.

Pokud není dohodnuto jinak, platí, že platba je vždy v hotovosti. Platba se může provést před vykládkou kameniva řidiči, který kamenivo dopraví na stavbu, nebo na provozovně. Platba zálohovou fakturou a na fakturu se splatností se řeší individuálně s obchodním oddělením.

Ano, dopravu máme k dispozici – sólo auto cca 12 t, čtyřosé auto cca 18 t, návěsy, soupravy cca 30t.

Každý z lomů nabízí různé frakce kameniva. O sortimentu našich výrobků u jednotlivých provozoven lze více zjistíte zde.

V případě, že se jedná o písek s dopravou,  je nutné volat dispečera dopravy a písek s dopravou objednat.
V případě, že si pro písek pojedete sami, nemusíte nikam volat a můžete zajet kdykoliv během otevírací doby do kterékoliv naší štěrkopískovny.
V případě, že budete potřebovat poradit – volejte obchodní oddělení – kontakty zde.

Dodávku je nutné objednat 1 pracovní den dopředu do 12 hodin u dispečera dopravy.

Naši pískovnu naleznete zde

Přesné otevírací doby se dozvíte na seznamu provozoven, který naleznete zde.

Prohlášení o vlastnostech  dostane kupující po odebrání materiálu na vyžádání na obchodním oddělení – kontakty zde.

Pokud není dohodnuto jinak, platí, že platba je vždy v hotovosti. Platba se může provést před vykládkou kameniva řidiči, který kamenivo dopraví na stavbu, nebo na provozovně. Platba zálohovou fakturou a na fakturu se splatností se řeší individuálně s obchodním oddělením.

Ano, dopravu máme k dispozici – sólo auto cca 12 t, čtyřosé auto cca 18 t, návěsy, soupravy cca 30t.

Každá ze štěrkopískoven nabízí různé frakce štěrkopísku. O našich frakcích lze více zjistit zde

V případě, že se jedná o čerstvý beton s dopravou autodomíchávačem (konzistence S3, S4) je nutné volat na dispečink jednotlivých betonáren a čerstvý beton s dopravou objednat.
V případě, že si pro čerstvý beton pojedete sami (zavlhlá konzistence S1) nemusíte nikam volat a můžete zajet kdykoliv během otevírací doby na kteroukoliv naší betonu – otevírací doba betonáren zde.

V případě, že budete požadovat dopravu čerstvého betonu pouze autodomíchávačem, je nutné objednat dodávku 1 pracovní den předem do 12 hodin na dispečinku jednotlivých betonáren.

V případě, že budete požadovat mobilní čerpadlo, doporučujeme objednat přistavení čerpadla minimálně 2 pracovní dny předem do 12 hodin na dispečinku jednotlivých betonáren.

Naše betonárny naleznete zde

Otevírací doby betonáren naleznete  zde

Pro ověření otevírací doby mimo běžnou otevírací dobu kontaktujte dispečink jednotlivých betonáren.

Protokoly o zkouškách a prohlášení o shodě, dostane kupující na vyžádání na obchodním oddělení – kontakty zde.

Pokud není dohodnuto jinak, platí, že platba je v hotovosti nebo platební kartou. Platba hotově se může provést řidiči, který beton dopraví na stavbu před vykládkou čerstvého betonu, na betonárně, nebo platba předem zálohovou fakturou. Platbu platební kartou lze provést pouze na betonárně. Platba na fakturu se řeší individuálně s obchodním oddělením.

Nejmenší množství, které lze namíchat je 0,5 m³ čerstvého betonu.

Naše společnost používá pro dopravu čerstvého betonu autodomíchávače značky SCANIA s maximálním přepravovaným množstvím čerstvého betonu 7 m³. Podrobné technické údaje naleznete zde.

Naše společnost používá pro čerpání čerstvého betonu mobilní čerpadla s délkou výložníku od 38 m do 38 m. V případě požadavku na větší dosah volejte obchodní oddělení. 
Podrobné technické údaje naleznete zde.

Ano, beton v konzistenci S1 (zavlhlá konzistence) si můžete odvézt Vaší dopravou.

To záleží, který beton si vyberete, hmotnost u běžných betonů je cca od 2 100 kg do 2 500 kg.

Cena čerstvého betonu, dopravy a mobilních čerpadel je dle platného ceníku v den prodeje.
V ceníku jsou uvedeny ceny základní, které je možno po dohodě s obchodním oddělením snížit o množstevní slevu.

Pár základních rad, jak postupovat při ukládání a ošetřování čerstvého betonu naleznete zde.

Pár základních rad, jak postupovat pokud se teploty během betonáže pohybují nad 25°C (letní období) naleznete zde

Pár základních rad,  jak postupovat pokud se teploty během betonáže pohybují pod +10 °C (zimní období) naleznete zde.

Pár základních rad, co udělat pro to, aby konstrukce vypadaly co nejlépe na pohled a aby na jejich povrchu byly minimalizovány vady tzv. pohledový beton naleznete zde.