Upřesňující informace k opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví

V souvislosti s aktuální situací v České republice přijala společnost DOBET, spol. s r.o. opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví. Naší snahou je zachovat závody v provozu, proto si prosím pečlivě přečtěte upřesňující informace v sekci aktuality.

Upřesňující informace
k opatření za účelem ochrany kolektivního zdraví

21. 3. 2021

Vážení obchodní partneři,

v souvislosti s aktuální situací v České republice za účelem ochrany kolektivního zdraví přijala společnost DOBET, spol. s r. o. níže uvedená opatření:

  • do všech provozoven společnosti DOBET, spol. s r. o. mají povolený vstup pouze osoby, které nemají nařízenou karanténu a nemají respirační obtíže, resp. neprojevují se u nich zjevné známky nemoci,
  • při vstupu na provozovny musí mít všichni návštěvníci trvale nasazenou obličejovou ochranu (respirátor),
  • dodržovat vzdálenost alespoň 2 metry mezi osobami,
  • na expedicích dodržovat odstup od přepážky a mít trvale nasazenou obličejovou ochranu,
  • řidiči (dopravci) je povoleno opustit kabinu vozidla jen v případě aktivit spojených s nakládkou, či vykládkou zboží a s trvale nasazenou obličejovou ochranou,
  • povinností všech návštěvníků je dbát preventivních bezpečnostních pokynů zaměstnanců společnosti DOBET, spol. s. r.o.


Pokud to bude možné, bude naší snahou zachovat závody v provozu. Proto Vás tímto velice žádáme o dodržování těchto opatření.

Děkujeme za pochopení.