DOBET, spol. s.r.o. - ryze česká společnost4 betonárny, 3 kamenolomy, štěrkovna a nákladní autodoprava

NA VŠECH NAŠICH PROVOZOVNÁCH PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

Jsme česká soukromá společnost, která se zabývá výrobou, dopravou a ukládáním betonových směsí, těžbou a zpracováním stavebních materiálů. Vlastníme a provozujeme 4 betonárny, 3 kamenolomy, štěrkovnu a nákladní autodopravu.

Betonárny nabízí betony dle ČSN, potěry se zaručenou pevností, lehké betony, speciální betony, potěry, liaporbetony. Všechny betonárny se nachází na území Moravského Slovácka. Naleznete je v Ostrožské Nové Vsi, Uherském Hradišti - Jarošově, Uherském Brodě a ve Vlkoši.

Štěrkovnu najdete nedaleko sídla firmy v Polešovicích. Těženou surovinou je zde tříděné přírodní kamenivo (štěrkopísek).

Kamenolomy v Ústí nad Labem (lom Mariánská Skála), Krásném Lese ve Frýdlantském výběžku a v Krhanicích nedaleko Benešova.

Námi nabízené služby

Beton

Vyrobíme, dopravíme, položíme..

Zjistit více

Štěrk

Vylovíme, vysušíme, dopravíme..

Zjistit více

Kamenivo

Vytěžíme, nadrtíme..

Zjistit více

 

POŘÍZENÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO SPOLEČNOST DOBET, SPOL. S R.O.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Pořízení nových technologií pro společnost DOBET, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006235 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu: Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení 2 nových kolových nakladačů k manipulaci s dobývaným materiálem na transportní zařízení v kamenolomech Mariánská Skála a Krásný Les.

Cíle projektu: Společnost žadatele bude moci pomocí nově zakoupených nakladačů zvýšit svoji těžební kapacitu, zefektivnit nakládání s výrobky, dosáhnout energetické úspory na jednotku produkce, zvýšit produktivitu práce a zvýšit technologický komfort pro zaměstnance.

© 2021 Dobet.cz. Všechna práva vyhrazena