POŘÍZENÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO SPOLEČNOST DOBET, SPOL. S R.O.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Pořízení nových technologií pro společnost DOBET, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006235
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Popis projektu: Předkládaný projekt je zaměřen na pořízení 2 nových kolových nakladačů k manipulaci s dobývaným materiálem na transportní zařízení v kamenolomech Mariánská Skála a Krásný Les.
Cíle projektu: Společnost žadatele bude moci pomocí nově zakoupených nakladačů zvýšit svoji těžební kapacitu, zefektivnit nakládání s výrobky, dosáhnout energetické úspory na jednotku produkce, zvýšit produktivitu práce a zvýšit technologický komfort pro zaměstnance.